Poetna stranica 25.05.2024.  16:54
PREDSTAVNICIA ÈLANICA KLUBOVA/DRUŠTAVA/ PRISUTNI NA IZBORNOJ SKUPŠTINI
ZAJEDNICE TEHNIÈKE KULTURE KOPRIVNIÈKO-KRIŽEVAÈKE ŽUPANIJE 15.12.2007. GODINE

Naziv ÈLANICE kluba/društva
Aero klub «Dragutin Novak» Križevci
Informatièki klub «Križevci» Križevci
Radio klub «Križevci» Križevci
Foto-kino-video klub «Križevci» Križevci
Inovatorsko društvo «Marcel Kiepach» Križevci
Off Road klub «Križevci» Križevci
Zajednica tehnièke kulture Križevci
Aero klub «Krila Koprivnice» Koprivnica
Astronomsko društvo "Koprivnica" Koprivnica
Društvo športova na vodi «Šoderica» Koprivnica
Radio klub «Koprivnica» Koprivnica
Radio klub «Talan CO» Koprivnica
Zajednica tehnièke kulture Grada Koprivnica
Foto kino klub «Drava» Ðurðevac
Radio klub «Ðurðevac» Ðurðevac
Klub tehnièke kulture «Vector» Koprivnièki Ivanec
Paragliding klub «Feniks» Kalnik
Fotografsko društvo «Koprivnica» Koprivnica
Foto kino klub «Podravina» Koprivnica