Poetna stranica 28.01.2023.  08:59
3. županijska izložba umjetnièke fotografije
Organizator:
Zajednica tehnièke kulture Koprivnièko Križevaèke županije
48260 Križevci, Trg J. J. Strossmayera 5,  p.p. 9 
e-mail: izlozba@ztk-kckz.hr, tel./fax: 048 682 991

Suorganizatori:
Zajednica tehnièke kulture Križevci
Gradski muzej Križevci

3. ŽUPANIJSKA IZLOŽBA UMJETNIÈKE FOTOGRAFIJE, Gradska galerija Križevci 14.lipanj 2007.

UVJETI SUDJELOVANJA

1. Pravo sudjelovanja imaju svi autori s podruèja Koprivnièko križevaèke županije
2. Tema izložbe je slobodna
3. Svaki sudionik ima pravo prijaviti do 3 crno bijele i do 3 color fotografije na slobodnu temu snimljene u vremenu od 2005. do 2007. godine.
Kolekcija se tretira kao jedna fotografija. Svaki autor može prijaviti samo jednu kolekciju.
3. Format fotografija treba biti 30 x 40 cm, a manji formati na podlozi zadanog formata. Fotografije moraju biti tehnièki pripremljene za izlaganje.
4. Na poleðini svake fotografije mora biti navedeno ime i prezime autora, adresa, telefon, e-mail, te  naziv rada i eventualna pripadnost klubu.
5. Autori trebaju radove dostaviti najkasnije do 14. svibnja 2007. godine do 20 sati:
- osobno ponedjeljkom od 19 do 21 sat u ured Organizatora ili
- poštom da Organizator može radove preuzeti u pošti najkasinje 14. svibnja 2007. godine.
6. Troèlani žiri kojeg imenuje Organizator izvršiti æe izbor fotografija za izlaganje i u svakoj kategoriji dodijeliti  nagrade.

Pojedinaène fotografije: Kolekcije:
Nagrade: Pohvale: Nagrade: Pohvale:
Jednu prvu nagradu Do tri pohvale Do tri nagrade Do tri pohvale
Dvije druge nagrade
Tri treæe nagrade
U natjecanju za nagrade crno bijele i color fotografije su ravnopravne.

7. Odluke žirija su konaène.
8. Izložba æe biti postavljena i otvorena u Gradskom muzeju u Križevcima
9. Pravo tumaèenja ovih propozicija ima Izvršni odbor Zajednice tehnièke kulture KCKŽ županije
10. Radovi koji ne odgovaraju ovim propozicijama neæe biti prihvaæeni.

Prijava radova: do 14. svibnja 2007.
Otvorenje Izložbe: 14. lipnja 2007.
Vraæanje radova: rujan 2007.

Organizacijski odbor 3. ŽUPANIJSKE IZLOŽBE UMJETNIÈKE FOTOGRAFIJE

Križevci, 1. veljaèe 2007.

Informacije i obavijesti o izložbi objavljivat æe se na web adresi: www.ztk-kckz.hr , a upiti se mogu slati na e-mail: izlozba@ztk-kckz.hr  .

3. ŽUPANIJSKA IZLOŽBA UMJETNIÈKE FOTOGRAFIJE

Ime:

Prezime:

Mjesto:

Ulica:

Foto klub:

Telefon(i):

E-mail:

POPIS RADOVA koje prijavljujem za Izložbu

Naziv COLOR  fotografija:

1.

2

3.

Naziv CRNO BIJELIH fotografija:

1.

2

3.

Naziv KOLEKCIJE  i njenih fotografija:   
1.1. 
2.2.                                 
3.3.
Poslije održane izložbe fotografije vratiti na adresu:

Datum: Potpis sudionika izložbe:

Napomena: Bez pravilno ispunjene i dostavljene Prijavnice radovi se neæe primati na Izložbu !
.................................... Ispinjava Organizator ...............................
PRIJAVNICA broj:
Broj paketa:
Broj autora:
Broj fotografije:

Autor: Ante Starèeviæ, 12.02.2007.